“Ko se življenje spremeni in postane težko, spremeni sebe in postani močnejši.”

Psihoterapija – komu in kako pomaga?

Psihoterapija je v pomoč vsakomur, ki si želi izboljšati kvaliteto svojega življenja. Izvaja se kot individualna, partnerska ali družinska terapija.

Pomaga pri razreševanju mnogih težav, kot so:
• depresija
• anksiozne motnje in fobije
• doživljanju težjih življenjskih sprememb in izgub
• težave v odnosih
• slaba samopodoba in pomanjkanju samozavesti ter samospoštovanja
• doživljanje potrtosti, nezadovoljstva ali osamljenosti
• različne psihosomatske motnje
• stres in izgorelost
• in mnoge druge

Psihoterapevti pri svojem delu uporabljamo različne metode in tehnike, s katerimi klientom skozi pogovor na strokoven način pomagamo k razumevanju njihovega čustvovanja, mišljenja, doživljanja in vedenja ter odnosa do samega sebe in do drugih. Smo klientom v oporo in pomoč pri iskanju lastnih, za njih sprejemljivih rešitev in jih spremljamo v njihovem procesu iskanja notranjega ravnovesja.

Posameznik, par ali družina se tako skozi varen terapevtski proces uči spreminjati svoje nefunkcionalne vzorce in odnose v bolj uspešno delujoče. Razvijajo se nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore, ki bistveno pripomorejo k boljši kvaliteti življenja vseh udeležencev terapije.

Kako poteka psihoterapija?

Psihoterapevtska srečanja potekajo redno, običajno enkrat tedensko. Stalnost srečanj je zelo pomembna, saj to zagotavlja nemoten potek terapije in omogoča napredek. Posamezna terapija traja 50 minut, trajanje ciklusa terapij pa je odvisno od težav in stanja posameznika, ter od zastavljenih ciljev. Za trajne spremembe je potreben poglobljen proces, ki zahteva svoj čas in energijo.

Ne čakajte, da postane pretežko.

Kontakt